חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-4822-01
שם הקורס תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
מרצה פרופ' יורם זלצרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: selzer@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: אורנשטיין - כימיה , חדר: 217
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 14:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושאי הקורס:

תאוריית מעבר אלקטרון בתמיסות: השפעת התווך הדיאלקטרי על מעבר אלקטרון, קצב מעבר אלקטרון, תאוריה של מעבר אלקטרון לא-אדיאבטי, תאוריית מרקוס, תלות מעבר אלקטרון במרחק, מעבר אלקטרון דרך "גשרים", נוסחת מוליקן-האש
מעבר אלקטרון אלקטרוכימי (מולקולה-מתכת, מולקולה-מוליך למחצה): תהליך מעבר האלקטרון, ראורגניזציה של הגרעינים, דיאגרמות Tafel
הולכה מולקולארית: הולכה בצמתים מולקולריים, מודל של רמה אחת, מודל גשר מרובה רמות
הולכה בליסטית ב- quantum point contacts.
Quantum dots
Coupled quantum dots
Tunneling through potential barriersלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםקוונטים וקשר כימי (03512206) +תרמודינמיקה (03512202)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00