חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-2111-01
שם הקורס מבוא לתהליכים סטוכסטים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה ד"ר שלומי רובינשטייןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shlomiru@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שרשרות מרקוב, משפטי גבול לגבי תהליכים סטוכסטיים כלליים ולגבי שרשרות מרקוב, תהליכי הסתעפות, תהליך פואסון, תהליכי לידה ומוות, שרשרות בזמן רציף, שימושים במערכות תורים.

אתר הקורס נמצא ב www.shlomiru.com .הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהסתברות למדעים (03652100) אוהסתברות לדו-חוגי (03652816) אוהסתברות למתמטיקאים (03663098) +אלגברה לינארית 1א (03661111) אואלגברה לינארית 1ב (03661119)


tau logohourglass00:00