חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-2111-01
שם הקורס מבוא לתהליכים סטוכסטים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה ד"ר שלומי רובינשטייןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shlomiru@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 0
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-19:00
בניין אורנשטיין
חדר 111
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שרשרות מרקוב, משפטי גבול לגבי תהליכים סטוכסטיים כלליים ולגבי שרשרות מרקוב, תהליכי הסתעפות, תהליך פואסון, תהליכי לידה ומוות, שרשרות בזמן רציף, שימושים במערכות תורים.
הכוונה היא לפתח חשיבה הסתברותית.
-------------------------------------------------------
אתר הקורס נמצא ב www.shlomiru.com .

קיימות הקלטות מלאות שלי של הרצאות הקורס וגם קיימים סיכומים שלי. אמליץ לאשר פניות של תלמידים ללמוד את הקורס בזמן חופף לקורסים אחרים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהסתברות למדעים (03652100) אוהסתברות למתמטיקאים (03663098) +אלגברה לינארית 1א (03661111) אואלגברה לינארית 1ב (03661119)


tau logohourglass00:00