חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-2302-01
שם הקורס חקר ביצועים 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה ד"ר ליובוב טטרואשויליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lubatet@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהראשון 14:00 - 13:00
בניין: דן דוד - כיתות לימוד , חדר: 100
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 09:00-12:00
בניין גולדשלגר - רב תחומי
חדר 315
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אופטימיזציה ליניארית: ניסוחים, פתרונות אפשריים בסיסיים, המשפט היסודי, שיטת הסימפלקס, דואליות והשלמת עודפים. מבוא לתורת המשחקים. אופטימיזציה ליניארית בשלמים: ניסוחים, רלקסציות, האלגוריתם ההונגרי לבעיית ההשמה, יונימודולריות לחלוטין, סעף וחסום, חתכי גומורי. זרימה ברשתות, אופטימיזציה דינמית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 1ב (03661121) אוחדו''א 1א (03661101) +אלגברה לינארית 1ב (03661119) אואלגברה לינארית 1א (03661111)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00