חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-2304-01
שם הקורס מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה פרופ' אמיר בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: becka@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 304
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 13:00-16:00
בניין אודי.הולצבלט
חדר 007
בבניין פיזיקה שנקר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית רציפה

1. ערכים עצמיים ו-PCA. סיווג מטריצות

2. אופטימיזציה לא מאולצת: תנאי אופטימאליות מסדר ראשון ושני, פונקציות ריבועיות.

3. ריבועים פחותים: הגדרה, 1D polynomial fitting, למידה, training, testing, , regularized least squares , cross validation, ניקוי רעשים (denoising)

4. שיטות איטרטיביות: גרדיאנט, היטל גרדיאנט וניוטון. פרוק צ'ולסקי.

5. קבוצות ופונקציות קמורות.

6. תכנות קמור : הגדרה, CVX, ההיטל האורתוגונלי, linear classification, soft-margin SVM, robust regression, basis pursuit, lasso.

7. תנאי KKT לבעיות אופטימזציה לא ליניאריות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112) אואלגברה לינארית 2ב (03661120) +חדו''א 2א (03661102) אוחדו''א 2ב (03661122)


tau logohourglass00:00