חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-2304-01
שם הקורס מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה פרופ' אמיר בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: becka@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 304
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית רציפה

תיאוריה: תנאי אופטימליות של בעיות לא מאולצות. סיווג מטריצות. סיווג נקודות סטציונריות. קבוצות קמורות, פונקציות קמורות, תכנות קמור. ההיטל האורתוגונלי. בעיות מאולצות: תנאי KKT.

אלגוריתמים: היטל גרדיאנט, ניוטון.

יישומים: למידת מכונה, עיבוד אותות, כלכלה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112) אואלגברה לינארית 2ב (03661120) +חדו''א 2א (03661102) אוחדו''א 2ב (03661122)


tau logohourglass00:00