חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-3109-01
שם הקורס מודלים סטטיסטיים ב
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה ד"ר דניאל נבוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danielnevo@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 104
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הסטודנטים יכירו את היסודות התיאורטיים וידעו לבצע ולפרש תוצאות של מבחנים א-פרמטריים בסיסיים, ניתוח שונות ורגרסיה לוגיסטית (ומודלים נוספים).טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים סטטיסטיים א (03652305)


tau logohourglass00:00