חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-3109-02
שם הקורס מודלים סטטיסטיים ב
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 12:00-13:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 104
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הסטודנטים יכירו את היסודות התיאורטיים וידעו לבצע ולפרש תוצאות של מבחנים א-פרמטריים בסיסיים, ניתוח שונות ורגרסיה לוגיסטית (ומודלים נוספים).טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים סטטיסטיים א (03652305)


tau logohourglass00:00