חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-3118-01
שם הקורס משחקים לא שיתופיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה פרופ' אילון סולןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eilons@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 11:00-14:00
בניין אורנשטיין
חדר 110
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הכרת תחום המשחקים הלא שיתופיים. משחקים בצורה רחבה, משפט צרמלו, אסטרטגיות התנהגות ומשפט קיון, משחקים בצורה אסטרטגית, רמת ביטחון ושיווי משקל, משפט נאש, שיווי משקל מושלם, שיווי משקל מתואם, משחקים חוזרים והמשפט העממי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 2א (03661102) אוחדו''א 2ב (03661122) +מבוא להסתברות (03652005) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אומבוא להסתברות (03662010)


tau logohourglass00:00