חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-3130-01
שם הקורס מבוא ללמידה סטטיסטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה ד"ר שמעון שחרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: monishahar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 09:00-12:00
בניין קפלון
חדר 118
ע"ש ארז פלקסר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

זהו קורס ראשון בלמידה סטטיסטית ובמסגרתו נלמד רקע תיאורטי לנושא ונתנסה בעבודה ב- R

ספר הקורס: An Introduction to Statistical Learning R by Hastie, Frideman and Tibshirani
עם זאת הספר מכיל הרבה יותר חומר משנראה בקורס זה ובחלק מהנושאים נמנע מלהציג את הפיתוח המתמטי המלא

הנושאים:
1. מבוא למודלי חיזוי
2. מודלים ליניאריים ולוגיסטיים
3. מודל שכנים
4. Linear and quadratic discriminant models
5. בחירת מודלים
6. רגולריזציה (רידג?, לאסו ועוד)
7. עצים ויערות
8. Boosting
9. SVM
10/ מבוא ללמידה עמוקהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהסתברות למדעים (03652100) אוהסתברות למתמטיקאים (03663098) +מודלים סטטיסטיים א (03652305)


tau logohourglass00:00