חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-3130-01
שם הקורס מבוא ללמידה סטטיסטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה ד"ר שמעון שחרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: monishahar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 09:00-12:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 008
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

זהו קורס ראשון בלמידה סטטיסטית שבמסגרתו ילמדו נושאים תיאורטיים וניישם אותם בשפת R.
ספר הקורס שממנו נלמד את רוב הנושאים הוא: The elements of statistical learning מאת Hastie, Friedman and Tibshirani. פירוט הנושאים שילמדו: מבוא למודלי חיזוי, מודלי שכנים, רגרסיה ליניארית ולוגיסטית, בחירה של מודלים ובחירת משתנים למודל, רגולריזציה של רידג' ולאסו, עצים יערות ו- boosting, מודל SVM ומבוא ללמידה עמוקה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהסתברות למדעים (03652100) אוהסתברות למתמטיקאים (03663098) +מודלים סטטיסטיים א (03652305)


tau logohourglass00:00