חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-3238-01
שם הקורס יישומים במדעי המידע
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה מר גיורא שמחוניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gsimchoni@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 08:00-11:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

למידה של כמה מאבני הבניין של מדעי-נתונים/מדעי-המידע (דאטה סיינס) כמקצוע; נושאים שטרם כוסו בתואר הראשון (כגון מבוא לניתוח רשתות, רשתות נוירונים, בניית משתנים לחיזוי) על מסדי נתונים גדולים וריאליסטיים יותר; תכנות ב-R, פייתון ועבודה עם כלים חשובים כמו Git ו-Docker.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא ללמידה סטטיסטית (03653130) +מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים (03651800) אומבוא מורחב למדעי המחשב (03681105) אומבוא כללי למדעי המחשב (03661106)


tau logohourglass00:00