חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-3308-01
שם הקורס משחקים שיתופיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה פרופ' אהוד לררצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lehrer@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 303
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 13:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא ניתוח מצבים בהם תרומתו של היחיד תלויה בקואליציה אליה הוא מצטרף. הנושאים כוללים: הצגת מודל המשחק השיתופית הליבה, משפט האיפיון לאי ריקות הליבה, משחקי שוק, ערך שפלי, שידוכים יציבים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 2א (03661102) אוחדו''א 2ב (03661122)


tau logohourglass00:00