חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-3421-01
שם הקורס סמינר בחקר ביצועים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה פרופ' דני שגבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: segevdanny@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הסמינר מיועד בעיקר לתלמידי שנה שלישית, אחרי השלמת קורסי בסיס בחקר ביצועים, מודלים סטוכסטיים, ותכנון אלגוריתמים.

בסמסטר הנוכחי נתמקד בשיטות אופטימיזציה ורעיונות אנליטיים בחיתוך שבין חקר ביצועים, ניהול רווח, ופוטנציאלית מיקרו-כלכלה. הסטודנטים מצופים לבצע מיני-פרויקט המורכב מ...
(1) קריאה ועיכול של מאמר(ים) בהקשר זה.
(2) הכנת מצגת טכנית בנושא הנבחר.
(3) הצגת הנושא בסמינר.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחקר ביצועים 1 (03652302)


tau logohourglass00:00