חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-3531-01
שם הקורס חקר ביצועים 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה פרופ' דני שגבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: segevdanny@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 13:00-16:00
בניין שרייבר- מתמטיקה
חדר 007
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יוקדש להצגת מגוון רחב של כלים חישוביים / אנליטיים בחקר ביצועים, יחד עם אפליקציות נבחרות. רשימת הנושאים הצפויים כוללת בעיות קלאסיות ומודרניות בהקשרים הבאים:
-- אופטימיזציה ברשתות.
-- תכנות דינאמי.
-- בעיות עצירה.
-- תזמון ושיבוץ.
-- תורת התורים.
-- מלאי.
-- מיקום.
-- סימולציה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחקר ביצועים 1 (03652302) אואלגוריתמים (03682160) +הסתברות למתמטיקאים (03663098) אוהסתברות למדעים (03652100)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00