חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-4063-01
שם הקורס למידה סטטיסטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה פרופ' סהרון רוסטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: saharon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 022
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 13:00-16:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 006
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מציג את הרעיונות הבסיסיים והשיטות המרכזיות בלמידה סטטיסטיתלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00