חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-4218-01
שם הקורס ניתוח לוחות שכיחות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה פרופ' דניאל יקותיאליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yekutiel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 207
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 13:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


נושאי הקורס

1. ניתוח נתונים קטגוריים: התפלגויות בדידות, תיאור הקשר בין משתנים באמצעות לוחות שכיחות
2. היקש סטטיסטי ללוחות שכיחות: היקש למדדי קשר ולשיעורים, בחינת אי-תלות בין משתנים קטגוריים, היקש מדויק למשתנים קטגוריים
3. המודל הלוג-ליניארי: מודלים ליניאריים מוכללים, הכרת המודל לוג-ליניארי לטבלאות שכיחות, אמידת המודל, דיאגנוסטיקה: גילוי בעיות ופתרונן
4. נושאים נוספים: רגרסיה לוגיסטית ופואסונית, ניתוח correspondence

טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתיאוריה סטטיסטית (03652103)


tau logohourglass00:00