חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-4409-01
שם הקורס אנליזה קמורה ואופטימיזציה 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה פרופ' אמיר בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: becka@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 304
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס דן ביסודות תורת האופטימיזציה הרציפה.

תיאוריה: אנליזה קמורה. קבוצות ופונקציות קמורות. משפטי הצגה, משפטי הפרדה, משפטי אלטרנטיבה. תנאי אופטימליות לבעיות מאולצות: סטציונריות, תנאי KKT. אופטימיזציה קמורה, היטל אורתוגונאלי, משפטי ההיטל האורתוגונאלי. דואליות לגראנגיאנית. תכנות מוגדר אי-שלילי.
מבוא לאלגוריתמי אופטימיזציה: היטל גרדיאנט, גרדיאנט ממושקלל, אלגוריתמים דואלים.
יישומים: למידה, כלכלה, מיקום, עיבוד אותות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00