חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-4436-01
שם הקורס תורת התורים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה פרופ' אורי יחיאליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: uriy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 14:00 - 12:00
בניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 325

בתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 15:00-18:00
בניין קפלון
חדר 118
ע"ש ארז פלקסר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


תורת התורים עוסקת באנליזה ותכנון של מערכות סטוכסטיות מורכבות בהן קבוצה של 'שרתים' מעניקים שרות ללקוחות מגוונים (אנשים, ג'ובים בתהליכי ייצור, קריאות טלפוניות, מסרים אלקטרוניים, קבצים, מטוסים, מכונות ייצור מתקלקלות, וכו') המופיעים באקראי (עפ"י מתכונת הסתברותית מוערכת), כאשר כל מופע דורש משך זמן-שרות אקראי. שני סוגים של איבודי זמן (שלא ניתן לבטלן יחדו) נובעים מצירוף שני התהליכים הסטוכסטיים דלעיל: או שהשרתים עומדים בטלים וממתינים למופע הלקוחות, או שכל השרתים עסוקים והלקוחות האקראיים ממתינים בתור שנוצר עקב כך. לניתוחי מערכות תורים ישנם שימושים נרחבים במערכות שירות, רשתות מחשבים, תהליכי ייצור, רשתות תחבורה, אמינות של מערכות מורכבות ועוד.

מטרת הקורס היא ללמוד ולנתח מערכות תורים כנ"ל ולתכנן את המבנה האופטימלי שלהם.

תיאור של ידע מקדים נדרש ופירוט של נושאי הקורס מופיעים ב"תיאור הקורס ומטרתו (באנגלית)" בהמשך.

מטלות: בסיומו של כל שיעור ינתנו תרגילי בית לפתרון עצמי ע"י הסטודנטים. את הפתרונות יש להגיש לפני השיעור הבא בו ינתנו לתלמידים פתרונות מלאים. יש להגיש לפחות 75% מהתרגילים.

בחינה: בסוף הסימסטר תתקיים בחינה בכתב כנהוג באוניברסיטה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00