חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1102-01
שם הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' לב בוחובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: levbuh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר- מתמטיקה , חדר: 232
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין בניין צ'ק פוינט
חדר 001
סאלי ובנימין נמני
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

1. אינטגרל רימן, הגדרה ותכונות בסיסיות. המשפט היסודי
של החשבון הדיפרנציאלי ואינטגרלי (משפט ניוטון-ליבניץ). אינטגרציה בחלקים. החלפת
משתנים. אינטגרל בלתי מסויים. אורך של עקום.

2. התכנסות במידה שווה של סדרות וטורי פונקציות. רציפות הגבול.
משפט התכנסות במידה שווה עבור האינטגרל. משפט השוואה להתכנסות
טורים במידה שווה (M-בוחן). משפט ויירשטראס על קירוב במידה שווה ע"י פולינומים.

3. טורים מרוכבים. הכפלת טורים. רדיוס התכנסות של טורי חזקות.
קריטריון אבל-דיריכלה להתכנסות. משפט אבל על רציפות טורי חזקות.

4. טור פורייה. הלמה של רימן-לבג. גרעין דיריכלה, גרעין פייר. התכנסות
של טורי פורייה. משפט פייר, התכנסות בממוצע. נוסחת פרסבל.

5. מרחבים מטריים, דוגמאות, מושגים טופולוגיים בסיסיים. נורמות במרחבים לינאריים.

6. מרחבים מטריים שלמים. משפט ההשלמה. קומפקטיות.

7. העתקות רציפות של מרחבים מטריים. משפט העתקה מכווצת. משפט Arzela-Ascoli.

8. קשירות. מסילות ב-R^n. תחומים ב-R^n.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 1א (03661101)
קורסים מקבילים
אלגברה לינארית 2א (03661112)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00