חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1105-22
שם הקורס מבוא לתורת הקבוצות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר קיץ תשפ"ב
יום ד
שעות 13:00-15:00
בניין שרייבר- מתמטיקה
חדר 006
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פעולות בסיסיות על קבוצות, יחסים, פונקציות, אקסיומת הבחירה, עוצמות, יחסי סדר, הלמה של צורןטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00