חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1111-08
שם הקורס אלגברה לינארית 1א
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה ד"ר יולי אידלמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eideyu@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 233
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 17:00-19:00
בניין צ'ק פוינט
חדר 001
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 15:00-17:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 003
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שדות של מספררים. מטריצות, פעולות בסיסיות, הפיכת מטריצות.
מערכות משוואות לינאריות, שיטת החילוץ של גאוס. מרחבים וקטוריי
על שדה כללי: הגדרה, תת-מרחבים, קבוצות בלתי תלויות ופורשות, בסיס ומימד. דרגה של מטריצה. העתקות לינאריות של
מרחבים וקטוריים, דמות וגרעין. ייצוג של העתקות לינאריות באמצעות מטריצות. דטרמיננטותת. מרחב דואלי ודואלי שני, בסיס דואלי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00