חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1111-09
שם הקורס אלגברה לינארית 1א
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 15:00-17:00
בניין שנקר פיסיקה - מלמד אודיטוריום
חדר 006
אולם מלמד
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 17:00-18:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שדות של מספררים. מטריצות, פעולות בסיסיות, הפיכת מטריצות.
מערכות משוואות לינאריות, שיטת החילוץ של גאוס. מרחבים וקטוריי
על שדה כללי: הגדרה, תת-מרחבים, קבוצות בלתי תלויות ופורשות, בסיס ומימד. דרגה של מטריצה. העתקות לינאריות של
מרחבים וקטוריים, דמות וגרעין. ייצוג של העתקות לינאריות באמצעות מטריצות. דטרמיננטותת. מרחב דואלי ודואלי שני, בסיס דואלי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00