חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1111-92
שם הקורס אלגברה לינארית 1א
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה מר שניר ירימיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sniryarimi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שדות של מספררים. מטריצות, פעולות בסיסיות, הפיכת מטריצות.
מערכות משוואות לינאריות, שיטת החילוץ של גאוס. מרחבים וקטוריי
על שדה כללי: הגדרה, תת-מרחבים, קבוצות בלתי תלויות ופורשות, בסיס ומימד. דרגה של מטריצה. העתקות לינאריות של
מרחבים וקטוריים, דמות וגרעין. ייצוג של העתקות לינאריות באמצעות מטריצות. דטרמיננטותת. מרחב דואלי ודואלי שני, בסיס דואלי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00