חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1112-01
שם הקורס אלגברה לינארית 2א
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' דוד גינסבורגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ginzburg@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר- מתמטיקה , חדר: 117
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין וולפסון - הנדסה מכנית
חדר 001
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין וולפסון - הנדסה מכנית
חדר 001
טאו
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 08:00-10:00
בניין שנקר כימיה - דאך אודיטוריום
חדר 005
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

(1)פולינומים (2) תת-מרחבים אינווריאנטיים, פירוק פרימרי, ליכסון של אופרטורים לינאריים, צורות קנוניות,צורת ז'ורדן. (3) מרחבי מכפלה פנימית, העתקות לינאריות במרחב מכפלה פנימית, פירוק ספקטרלי. (4) תבניות דו-לינאריות וריבועיות.
דרישות קדם: אלגברה ליניארית 1א. ספרי לימוד: S. Lang. Linear algebra. G. Strang. Linear algebra and its applications. K. Hoffman, R. Kunze. Linear algebra. A. Kostrikin, Yu. Manin. Linear algebra and geometry. אלגברה לינארית בהוצאת שאום. ש' עמיצור. אלגברה א'. י' גולן. יסודות האלגברה הליניארית.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 1א (03661111)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00