חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1119-01
שם הקורס אלגברה לינארית 1ב
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה ד"ר ענת אמירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: anatamir@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין אודיטור' לב
חדר 009
בניין פיזיקה שנקר
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 14:00-15:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מספרים מרוכבים: פעולות חשבון, הצגה קרטזית ופולרית במישור גאוס. שורשים מרוכבים.
מערכות משוואות לינאריות: מבוא. מערכות הומוגניות ולא הומוגניות. הצגה ע''י מטריצה.
מטריצות: פעולות על מטריצות, כפל מטריצות, הצגה מטריציונית של מערכת משוואות לינאריות, המטריצה המשוחלפת, מטריצות הפיכות.
פתרון משוואות לינאריות, שיטת גאוס, דירוג מטריצות. מטריצות אלמנטריות. מרחב R^n . מרחב שורות, מרחב עמודות, דגרה.
דטרמיננטות, נוסחת קרמר.
מרחבים וקטוריים, תת מרחבים, סכום וחיתוך מרחבים, קבוצות פורשות וקבוצות בת''ל , בסיס ומימד.
טרנספורמציות לינאריות אופרטורים, גרעין, תמונה, משפט המימד, אופרטורים הפוכים. הרכבה של טרנספורמציות וכפל-מטריצות.
החלפת בסיס: קואורדינטות, מטריצות מייצגות. דמיון מצטריות.
קואורדינטות, מטריצות מעבר בין בסיסים.

טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00