חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1119-05
שם הקורס אלגברה לינארית 1ב
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 104
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מספרים מרוכבים: פעולות חשבון, הצגה קרטזית ופולרית במישור גאוס. שורשים מרוכבים.
מערכות משוואות לינאריות: מבוא. מערכות הומוגניות ולא הומוגניות. הצגה ע''י מטריצה.
מטריצות: פעולות על מטריצות, כפל מטריצות, הצגה מטריציונית של מערכת משוואות לינאריות, המטריצה המשוחלפת, מטריצות הפיכות.
פתרון משוואות לינאריות, שיטת גאוס, דירוג מטריצות. מטריצות אלמנטריות. מרחב R^n . מרחב שורות, מרחב עמודות, דגרה.
דטרמיננטות, נוסחת קרמר.
מרחבים וקטוריים, תת מרחבים, סכום וחיתוך מרחבים, קבוצות פורשות וקבוצות בת''ל , בסיס ומימד.
טרנספורמציות לינאריות אופרטורים, גרעין, תמונה, משפט המימד, אופרטורים הפוכים. הרכבה של טרנספורמציות וכפל-מטריצות.
החלפת בסיס: קואורדינטות, מטריצות מייצגות. דמיון מצטריות.
קואורדינטות, מטריצות מעבר בין בסיסים.

טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00