חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1121-04
שם הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 08:00-10:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מבוא. מושגים מתורת הקבוצות, מושגים ממבנה הישר הממשי, המבנה הטופולוגי הסטנדרטי של הישר הממשי.
סדרות. תכונות יסודיות של סדרות, גבולות של סדרות, סדרות מתכנסות וקריטריון קושי. המספר e, גבולות חלקיים ותתי סדרות.
טורים מספריים. קריטריוני התכנסות לטורים אי שליליים, קריטריוני התכנסות כלליים.
פונקציות. מושגים יסודיים ומבוא. גבולות של פונקציות, גבולות חד צדדיים של פונקציות.
רציפות. תכונות של פונקציות בנקודות רציפות. תכונות גלובליות של פונקציות רציפות, מיון נקודות אי רציפות. רציפות במידה שווה.
הנגזרת. פונקציות גזירות. המשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי ותכונות גלובליות של פונקציות גזירות. נגזרות מסדר גבוה ופולינומי טיילור ומקלורן, חקירת פונקציה.
אינטגרל רימן. פונקציות קדומות, שיטות אינטגרציה. המשפט היסודי ונוסחת ניוטון לייבניץ. אינטגרלים לא אמיתיים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00