חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1123-04
שם הקורס מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' וויצ'ך סאמוטיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: samotij@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 17:00 - 16:00
בניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 002
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין אודיטו. מלמד
חדר 006
אולם מלמד
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

טכניקות מניה בסיסיות, מקדמים בינומיים, עקרון שובך היונים, עקרון ההכלה וההדחה, משוואות נסיגה, פונקציות יוצרות, מושגי יסוד בתורת הגרפיםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 1א (03661101) +אלגברה לינארית 1א (03661111)
קורסים מקבילים
מבוא לתורת הקבוצות (03661105)


tau logohourglass00:00