חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1123-06
שם הקורס מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-13:00
בניין אודי.הולצבלט
חדר 007
בבניין פיזיקה שנקר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

טכניקות מניה בסיסיות, מקדמים בינומיים, עקרון שובך היונים, עקרון ההכלה וההדחה, משוואות נסיגה, פונקציות יוצרות, מושגי יסוד בתורת הגרפיםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 1א (03661101) +אלגברה לינארית 1א (03661111)
קורסים מקבילים
מבוא לתורת הקבוצות (03661105)


tau logohourglass00:00