חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2105-04
שם הקורס אנליזה נומרית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
מתמטיקה
מרצה ד"ר דמיטרי בטנקובצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dbatenkov@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 020
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 13:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אריתמטיקה סופית - רגישות ואיבוד דיוק. אלגברה לינארית נומרית. פתרון משוואות לא לינאריות. אינטרפולציה באמצעות פולינומים על פי לגרנז' וניוטון. קירוב ריבועים פחותים. גזירה נומרית. אינטגרציה נומרית. פולינומים אורתוגונליים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112) +חדו''א 2א (03661102) +מבוא כללי למדעי המחשב (03661106) אומבוא מורחב למדעי המחשב (03681105)


tau logohourglass00:00