חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2105-04
שם הקורס אנליזה נומרית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה ד"ר דמיטרי בטנקובצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dbatenkov@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהחמישי 15:00 - 14:00
בניין: שרייבר- מתמטיקה , חדר: 113
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין הנדסה - כתות לימוד
חדר 102
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 13:00-14:00
בניין שנקר פיסיקה - מלמד אודיטוריום
חדר 006
אולם מלמד
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מקנה ידע תאורטי ומעשי בשיטות נומריות המהווים אבני בניין בחישוב מדעי עם דיוק סופי. בין הנושאים הנלמדים: אינטרפולציה, גזירה ואינטגרציה נומרית, שיטות חישוביות לפתרון משוואות לינאריות ולא לינאריות, אלגברה לינארית נומרית, קירובים אופטימליים. בצד התאורטי נחקור התכנסות של האלגוריתמים השונים ואת היציבות הנומרית שלהם. במסגרת המטלות יינתנו גם תרגילי תכנות מעשיים.

הרכב הציון הסופי:
תרגיל מסכם אמצע סמסטר:10%. מבחן סופי: 90%.
תרגילי בית שבועיים: יש להגיש 80% לפחות כדי לגשת למבחן.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112) +חדו''א 2א (03661102) +מבוא מורחב למדעי המחשב (03681105)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00