חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2106-02
שם הקורס פונקציות ממשיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 13:00-14:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מבוא לתורת המידה.

מידה ומידה חיצונית, מידת לבג, פונקציות מדידות, אינטגרל ביחס למידה, מידת מכפלה, מידות מסומנות ומשפט רדון ניקודים, מרחבי פונקציות אינטגרביליותטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112)
קורסים מקבילים
חדו''א 3 (03662141)


tau logohourglass00:00