חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2123-04
שם הקורס תורת הפונקציות המרוכבות 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' יפים גלוסקיןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gluskin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 12:00-13:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 003
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 003
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מספרים מרוכבים. נגזרת מורכבת. פונקציות אלמנטריות. טורים חיזקות. ינטגרל קוי. משפט קושי בתחום קמור וישומים. טורים של לורן. נקודות סינגולאריות מבודדות. משפט שאריות. עקרון של ארגומנט.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםחדו''א 3 (03662141)


tau logohourglass00:00