חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2123-05
שם הקורס תורת הפונקציות המרוכבות 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 09:00-10:00
בניין אורנשטיין - כימיה
חדר 110
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מספרים מרוכבים. נגזרת מורכבת. פונקציות אלמנטריות. טורים חיזקות. ינטגרל קוי. משפט קושי בתחום קמור וישומים. טורים של לורן. נקודות סינגולאריות מבודדות. משפט שאריות. עקרון של ארגומנט.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםחדו''א 3 (03662141)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00