חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2123-06
שם הקורס תורת הפונקציות המרוכבות 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-13:00
בניין אודי.הולצבלט
חדר 007
בבניין פיזיקה שנקר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מספרים מרוכבים. נגזרת מורכבת. פונקציות אלמנטריות. טורים חיזקות. ינטגרל קוי. משפט קושי בתחום קמור וישומים. טורים של לורן. נקודות סינגולאריות מבודדות. משפט שאריות. עקרון של ארגומנט.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםחדו''א 3 (03662141)


tau logohourglass00:00