חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2132-03
שם הקורס תורת החבורות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה ד"ר אריה לויטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: arielevit@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 17:00-18:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חבורות, משפטי איזומורפיזם, משפט לגראנז',פעולות של חבורות, משפטי סילוב, חבורות אבליות נוצרות סופית, חבורות פתירות, חבורות סימטריות, חבורות חופשיות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםאלגברה לינארית 2א (03661112)


tau logohourglass00:00