חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2140-01
שם הקורס תורת המספרים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' דוד סודריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: soudry@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 123
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 11:00-12:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 11:00-13:00
בניין אודיטו. מלמד
חדר 006
אולם מלמד
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

האלגוריתם של אוקלידס, מחלק משותף מקסימלי, יחידות פירוק לראשוניים, משוואות דיופנטיות לינאריות. קונגרואנציות, חבורת השלמים ההפיכים מודוו n, פונקצית phi של אוילר, משפט השאריות הסיני, המשפט הקטן של פרמה, קונגרואנציות פולינומיאליות, שרשים פרימיטיביים, קונגרואנציות ריבועיות, סימני לז'נדר ויעקובי, משפט ההדדיות הרבועית ושימושיו., תבניות רבועיות בשני משתנים, סכומי רבועים, קירובים דיופנטים ושברים משולבים, מספרים אי-רציונלים ממעלה שניה, משוואת Pell, שדות רבועיים, חוגי השלמים שלהם והאריתמטיקה בחוגים אלה, משפט המספרים הראשוניים (ללא הוכחה) ושימושיו, הצפנה במפתח פומבי (RSA), בדיקות ראשוניות.

בקורס יש חובת הגשת תרגילים וחובת נוכחות בשיעורים.
ציון התרגיל יחשב כ 10% מהציון הסופי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםחדו''א 2א (03661102) +אלגברה לינארית 2א (03661112)


tau logohourglass00:00