חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2140-03
שם הקורס תורת המספרים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' דורון פודר בן נעיםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: doronpuder@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה 16:00 - 15:10
בניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 235
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין סביבה פורטר
חדר 013B
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 16:00-17:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

האלגוריתם של אוקלידס, מחלק משותף מקסימלי, יחידות פירוק לראשוניים, משוואות דיופנטיות לינאריות. קונגרואנציות, משפט השאריות הסיני, המשפט הקטן של פרמה, שרשים פרימיטיביים. קונגרואנציות ריבועיות, סימני לז'נדר ויעקובי, משפט ההדדיות הרבועית ושימושיו. משפט המספרים הראשוניים (ללא הוכחה) ושימושיו. הצפנה במפתח פומבי (RSA), בדיקות ראשוניות. אריתמטיקה של חוג המספרים השלמים של גאוס וסכומי ריבועים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםחדו''א 2א (03661102) +אלגברה לינארית 2א (03661112)


tau logohourglass00:00