חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2141-01
שם הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה ד"ר אינה שצ'רבקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: scherbak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 017
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין אורנשטיין
חדר 103
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 17:00-18:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במרחב אוקלידי


1. דיפרנציאביליות. נגזרות חלקיות. כלל השרשרת. נגזרות כיווניות,
גרדיאנט, קווי גובה. נגזרות חלקיות רציפות ודיפרנציאביליות. תכונת
ערך הביניים.
2. נגזרות חלקיות מסדר גבוה. משפט הנגזרות המעורבות. פולינומי טיילור.
מיון נקודות סטציונריות.
3. העתקות גזירות. משפט פונקציה הפוכה. משפט העתקה פתוחה. כופלי לגראנז?, משפט פונקציה סתומה.
4. קבוצות זניחות. אינטגרל רימן. משפט פוביני. החלפת משתנים. אינטגרל לא אמיתי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112) +חדו''א 2א (03661102)


tau logohourglass00:00