חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2141-06
שם הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 17:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

1. מרחב אוקלידי
2. העתקות גזירות. משפט פונקציה הפוכה. משפט העתקה פתוחה ומשפט פונקציה סתומה. אקסטרמום וכופלי לגרנז'.
3. קבוצות זניחות ונפח. אינטגרל רימן. משפט פוביני. החלפת משתנים. אינטגרל לא אמיתי, אינטגרל תלוי פרמטר.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112) +חדו''א 2א (03661102)


tau logohourglass00:00