חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2180-04
שם הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' לב בוחובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: levbuh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 232
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 15:00-17:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 003
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 13:00-14:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


1. יריעות במרחב אוקלידי. מרחב משיק. אינטגרציה של פונקציות על גבי יריעות.

2. שדות וקטוריים. משפט הדיברגנץ ויישומיו (נוסחאות גרין, פונקציות הרמוניות).

3. תבניות דיפרנציאליות לינאריות ואינטגרציה שלהם לאורך מסילות. משפט גרין ויישומיו. הלמה של פואנקרה.



טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 3 (03662141)


tau logohourglass00:00