חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2180-06
שם הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 18:00-19:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 222
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


1. יריעות במרחב אוקלידי. מרחב משיק. אינטגרציה של פונקציות על גבי יריעות.

2. שדות וקטוריים. משפט הדיברגנץ ויישומיו (נוסחאות גרין, פונקציות הרמוניות).

3. תבניות דיפרנציאליות לינאריות ואינטגרציה שלהם לאורך מסילות. משפט גרין ויישומיו. הלמה של פואנקרה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 3 (03662141)


tau logohourglass00:00