חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2194-01
שם הקורס לוגיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' מרדכי גיטיקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gitik@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 326
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 12:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים ומשפט השלמות, יסודות תורת המודלים, משפט אי-השלמות.

0366219401 Logic.
Propositional Calculus. Compactness Theorem. Predicate Calculus. Formula. Struc-
ture. Henkin extensions. Compactness Theorem for First Order Logic. Loewenheim-Skolem
Theorem. Nonstandard Models of Arithmetic. Formal deduction. Goedel's Completeness
Theorem. Elementary substructures. Loewenheim-Skolem-Tarski Theorem. Goedel's In-
completeness Theorems. Tarski's Unde¯nability of Truth Theorem. Ultraproducts. Los
Theorem. Compactness via ultraproducts.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לתורת הקבוצות (03661105)


tau logohourglass00:00