חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2813-01
שם הקורס חישוב מדעי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' חיים אברוןצרו קשר
מרצה פרופ' יואל שקולניצקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: haimav@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 12:00 - 10:00
בניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 003 A
צור קשר דוא"ל: yoelsh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 102
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין סביבה פורטר
חדר 101
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין אורנשטיין
חדר 111
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק באלגוריתמים נומריים, תוך התמקדות בשלושה תחומים עקריים: אלגברה לינארית נומרית, אנליזת פורייה, ואופטימיזציה.

הנושאים הנכללים בקורס כוללים:
1. אלגברה לינארית נומרית
פרוק SVD  ושימושיו, פרוק QR  וריבועים פחותים, חישוב ערכים עצמיים (אלגוריתם QR), שיטות איטרטיביות לפתרון משוואות ליניאריות.

2. אנליזת פורייה
פונקציות מחזוריות, טור פורייה, דעיכת מקדמי פורייה, התמרת פורייה, משפט הקונבולוציה, פונקציות מוגבלות סרט, משפט הדגימה, התמרת פורייה בדידה (DFT), התמרת פורייה מהירה (FFT), אינטרפולציה טריגונומטרית.

3. אופטימיזציה
קבוצות קמורות, פונקציות קמורות ואיפיונן, פעולות משמרות קמירות, אופטימיזציה קמורה, אופרטור ההיטל אורתוגונלי, שיטת ההיטל האורתוגונלי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתורת הפונקציות המרוכבות 1 (03662123) +אנליזה נומרית (03662105)
קורסים מקבילים
מד'ר 1 (03662103)


tau logohourglass00:00