חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2819-02
שם הקורס פיזיקה למתמטיקאים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 15:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור הקורס:
בקורס זה נלמד פרקים נבחרים בפיזיקה הקלאסית החל מהמאה ה-17 ועד למאה ה-20 - פיזיקה קלאסית, אנליטית, אלקטרומגנטיות ותורת שדות קלאסית.
מטרת הקורס הינה לחשוף את תלמידי המתמטיקה לגישה האנליטית-פיזיקאלית לפתרון בעיות תוך שימוש בכלים המתמטיים אותם למדו במהלך התואר.
בואו בהמוניכם!שבוע 1, מבוא: קצת היסטוריה, הסכם הסכימה של איינשטיין, קינמטיקה, מערכות ייחוס, חוקי ניוטון.

שבוע 2-3, פיזיקה קלאסית: תנע קווי ושימורו, תנע זוויתי ושימורו, עבודה, אנרגיה ושימורה, אוסילטור הרמוני וכוח מרכזי.

שבוע 4-6, פיזיקה אנליטית פרק ראשון: קואורדינטות מוכללות, פעולה, לגרנג'יאן, עקרון המילטון, המילטוניאן, משפט ליוביל, משפט נתר, גישה אנליטית לפתרון בעיות (תנודות קטנות וכוח מרכזי).

שבוע 7-9, פיזיקה אנליטית פרק שני: טרנספורמציות סיבוב, גופים קשיחים, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משוואות המילטון-יעקובי.

שבוע 10-11, מבוא לאלקטרודינמיקה וליחסות פרטית: משוואות מאקסוול, חוק שימור המטען, גלים אלקטרומגנטיים, פרקים ראשונים ביחסות פרטית.

שבוע 12-13, תורת שדות קלאסית: פוטנציאלים אלקטרומגנטיים, סימטריית כיול, משוואות מאקסוול - גישה אנליטית, כוח לורנץ, משוואות פואסון ולפלס.


דרישות קדם:
מד''ר 1 (03662103) + חדו''א 3 (03662141)

קורסים מקבילים:
חדו''א 4 (03662180)


הציון בקורס יחולק באופן הבא:
40% שיעורי בית (עם ציון)
80% מבחן סופי
במבחן יהיה פרק של 6 שאלות אמריקאיות (5% פר שאלה) + שאלה פתוחה (50%).טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמד'ר 1 (03662103) +חדו''א 3 (03662141)
קורסים מקבילים
חדו''א 4 (03662180)


tau logohourglass00:00