חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3020-01
שם הקורס משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
מתמטיקה
מרצה פרופ' סטיבן שוחטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: schochet@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 119
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 10:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מבוא

אפיינים וסינגולריות: שיטת האפיינים למשוואה מסדר ראשון, התפשטות של גלים והתפתחות של סינגולריות, משוואת הגלים במימד מרחבי אחד, סיווג של משוואות וצורות קנוניות.

שיטות פוריה: פתרונות מערכיים והפרדת משתנים, טורי פוריה והתמרת פוריה, מוצגות היטב והתנהגות אסימפטוטית, מבוא למרחבי סובולב ושימושים*.

הוכחת יחודות ע"י שיטות אנרגיה: בעיות התחלה מחזוריים, בעיות התחלה-שפה, בעיות התחלה במרחב אינסופי*

מבוא לפתרונות חלשים*

פונקציות גרין: קונבולוציה, דיסטריבוציות*, סמטריה, משוואת החום, משוואת לפלס ופאוסון, משוואת הגלים.

עקרון המקסימום: הערכות, יחידות, שימושים*
,
* נושאים המסומנים עם כוכב הם נושאי רשות (ייתכן ילא יילמדו או שיילמדו רק בתרגילים)טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמד'ר 1 (03662103)
קורסים מקבילים
תורת הפונקציות המרוכבות 1 (03662123) +חדו''א 4 (03662180)


tau logohourglass00:00