חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3020-02
שם הקורס משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-11:00
בניין שנקר - פיזיקה
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מבוא

אפיינים וסינגולריות: שיטת האפיינים למשוואה מסדר ראשון, התפשטות של גלים והתפתחות של סינגולריות, משוואת הגלים במימד מרחבי אחד, סיווג של משוואות וצורות קנוניות.

שיטות פוריה: פתרונות מערכיים והפרדת משתנים, טורי פוריה והתמרת פוריה, מוצגות היטב והתנהגות אסימפטוטית, מבוא למרחבי סובולב ושימושים*.

הוכחת יחודות ע"י שיטות אנרגיה: בעיות התחלה מחזוריים, בעיות התחלה-שפה, בעיות התחלה במרחב אינסופי*

מבוא לפתרונות חלשים*

פונקציות גרין: קונבולוציה, דיסטריבוציות*, סמטריה, משוואת החום, משוואת לפלס ופאוסון, משוואת הגלים.

עקרון המקסימום: הערכות, יחידות, שימושים*
,
* נושאים המסומנים עם כוכב הם נושאי רשות (ייתכן ילא יילמדו או שיילמדו רק בתרגילים)טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםOrdinary Differential Equ (03662103)
קורסים מקבילים
תורת הפונקציות המרוכבות 1 (03662123) +חדו''א 4 (03662180)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00