חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3021-02
שם הקורס מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 09:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס נכיר רעיונות בסיסיים מהתורה של מרחבים לינאריים ממימד אינסופי. נדון במרחבי בנך ובמרחבי הילברט ובפונקציונלים ובאופרטורים הפועלים עליהם.
ספר הקורס הוא
Functional Analysis: An Introduction
מאת Eidelman, Milman, Tsolomitis ובקורס נעבור על רוב Part I בספר זה.
עותק אלקטרוני של הספר זמין לקריאה מאתר הספרייה למדעים מדויקים מהקישור
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/8560f2/972TAU_ALMA51324085730004146
וכן ישנם בספריה מספר רב של עותקים פיזיים להשאלה.

רשימת נושאים:
מרחבים לינאריים, מרחבים נורמיים ומרחבי בנך
מרחבי הילברט
המרחב הדואלי ומשפט האן-בנך
אופרטורים לינאריים חסומים
ספקטרום ותורת פרדהולם של אופרטורים קומפקטיים
אופרטורים צמודים לעצמם
פונקציות של אופרטורים ופירוק ספקטרליהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112) +מבוא לתורת הקבוצות (03661105) +חדו''א 2א (03661102)
קורסים מקבילים
תורת הפונקציות המרוכבות 1 (03662123) +מד'ר 1 (03662103)


tau logohourglass00:00