חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3022-01
שם הקורס מבוא לאנליזה פונקציונלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' בועז קלרטגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: klartagb@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-19:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 007
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

1. מרחבי בנך, פונקציונלים ואופרטורים, המרחב הצמוד, רפלקסיביות, טופולוגיות חלשות, משפטי ההעתקה הפתוחה, הגרף הסגור ובנך-שטיינהאוס. בסיסים במרחבי בנך. משפט האן-בנך והפרדת קבוצות קמורות, משפט קריין-מילמן.
2. אלגבראות בנך, אידאלים מקסימלים, משפט גלפנד-ניימרק.
3. תורה ספקטרלית של אופרטורים אוניטרים, אופרטורים סימטרים לא חסומים, הרחבות צמודות לעצמן, משפט ספקטרלי לאופרטורים לא חסומים הצמודים לעצמם.

אתר הקורס:

http://www.weizmann.ac.il/math/klartag/fa22טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למרחבי הילברט ותורת (03663021)
קורסים מקבילים
פונקציות ממשיות (03662106) +טופולוגיה (03662115)


tau logohourglass00:00