חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3022-02
שם הקורס מבוא לאנליזה פונקציונלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 16:00-17:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 007
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

1. מרחבי בנך, פונקציונלים ואופרטורים, המרחב הצמוד, רפלקסיביות, טופולוגיות חלשות, משפטי ההעתקה הפתוחה, הגרף הסגור ובנך-שטיינהאוס. בסיסים במרחבי בנך. משפט האן-בנך והפרדת קבוצות קמורות, משפט קריין-מילמן.
2. אלגבראות בנך, אידאלים מקסימלים, משפט גלפנד-ניימרק.
3. תורה ספקטרלית של אופרטורים אוניטרים, אופרטורים סימטרים לא חסומים, הרחבות צמודות לעצמן, משפט ספקטרלי לאופרטורים לא חסומים הצמודים לעצמם.

אתר הקורס:

http://www.weizmann.ac.il/math/klartag/fa22טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למרחבי הילברט ותורת (03663021)
קורסים מקבילים
פונקציות ממשיות (03662106) +טופולוגיה (03662115)


tau logohourglass00:00